תנאי שימוש - פנגו חילוץ

1. לקוח המצטרף לחבילת החילוץ מקבל על עצמו את תנאי השימוש הכלליים של פנגו+  כפי שמופיעים באתר פנגו+.
2. ניתן יהיה לממש את השירות בתוך 24 שעות ממועד הרישום.
3. השירות ניתן 24 שעות ביממה, בכל יום בשנה, פרט ליום כיפור. בערב יום הכיפורים לא יינתנו שירותים  3 שעות לפני כניסתו, ובמוצאי יום הכיפורים, יחודשו השירותים 3 שעותלאחר צאתו, למעט אם צויין אחרת באופן פרטני.
4. זמן ההגעה מתואם עם הלקוח, בהתאם למיקומו והעומסים בכבישים.
5. השירות יינתן בכל הארץ, למעט שטחים שאינן בשליטה ישראלית וכן בשטחים העלולים לסכן את בטיחותו של נותן השירות ו/או מי מטעמו ו/או את הרכב, על פי שיקול דעתה הבלעדי של נותן השירות ו/או מי מטעמו או על פי הנחיות רשויות הביטחון, למעט אם צויין אחרת באופן פרטני.
6. המנוי לשירות זה, יישא בעלות מגרשי חנייה בתשלום ו/או כבישי אגרה, ככל שלשם מתם מי מהשירותים יהיה על הניידת השירות להיכנס למגרש חנייה בתשלום ו/או לעבור בכבישי אגרה וזאת בתוספת דמי טיפול העומדים על 15 ש"ח. 
7. השירות לבעלי חשבונות פרטיים ועסקיים עד  10 רכבים.
8. השירות הינו על פי חשבון לקוח והשירות והתשלום הינו עבור כל רכב בחשבון.
9. בעת רישומך לשירות הינך מאשר העברת דו-כיווניות בין פנגו+ לנותן השירות של פרטים הנחוצים לשם מתן שירות זה בלבד.
10. האחריות המלאה, היחידה והבלעדית לכל עניין הקשור בשירות בשירות זה הינה על נותן השירות בהתאם לכתבי השירות של חברת שגריר, ופנגו+ לא תישא בכל אחריות בקשר עם מתן שירות זה.
11. שירות החלפת גלגל עקב פנצ'ר, מותנה בתקינות הגלגלים המוחלפים וחלקיהם (ברגים, אומים).
12. שירות החלפת גלגל ניצן לרכבים פרטיים ומסחריים עד  3.5 טון.
13. נותן השירות לא יבצע החלפת גלגל בכבישים בהם יש סכנה ממשית לחיי אדם (אוטוסטרדות). במקרים אלו החלפת גלגל תעשה בנקודה בטוחה אליה יגיע הרכב.
14. שירות מונית ליעד במקרה של תאונת דרכים, יינתן רק ממקום התאונה ולא ממגרשי חניה משטרתיים ו/או מגרשי אחסנה בשרות המשטרה ו/או ביתו של המנוי ו/או מוסכים.
15. התנעת רכב, במידה ומקור הבעיה אינו בטעינת המצבר, אזי יוצע שירות דרך בתשלום ללקוח על פי מחירון קיים של שגריר.